Strojárska výroba a údržba- vypracovanie konštrukčnej a výrobnej dokumentácie


- poradenská a konzultačná činnosť


- výroba strojov a zariadení z uhlíkovej a austenitickej ocele triedy 11 - 17 pre chemický, energetický, farmaceutický, potravinársky a strojársky priemysel


- výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných do max. prac. pretlaku 6 MPa, max. teploty 350 stupňov C


- zváranie plechov ručnou metódou, zváranie pod tavidlom a v ochrannej atmosfére(Argón, CO2, zmesné plyny)


- sústružnícke práce vrátane karuselu priemer 3 300mm, výška 2 000 mm


- veľkorozmerové hobľovanie plôch 1 200 x 1 200 x 10 000 mm (šírka, výška,dĺžka)


 

*