VÝROBNÝ PROGRAM:


TLAKOVÉ NÁDOBY:

- zásobníky

- reaktory

- autoklávy


NETLAKOVÉ NÁDOBY


OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE:

- technologické kontšrukcie

- nosné časti strojov a rámy


ŽELEZNIČNÉ CISTERNY:

- vyhrievané a nevyhrievané cisterny

- z uhlíkovej a austenitickej ocele

- pogumované


ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY:

- výroba celulózy a papiera

- preprava sypkých hmôt

- z uhlíkovej a austenitickej ocele


VÝMENNÍKY A KONDENZÁTORY:


VÝROBNÉ ZARIADENIA:


 

*