TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:


ZVÁRANIE:


- zváranie uhlíkových a austenitických materiálov

- zváranie metódami MIG, MAG a TIG, CO2

- polohovanie zvarencov na rôznych polohovadlách


POVRCHOVÉ ÚPRAVY:


- otryskanie plôch oceľovou drťou v komore o rozmeroch 3000 x 2550 x 10000 mm, resp. voľne


DELENIE MATERIÁLU:


- rezanie plechov na kyslíkovo - acetylénovom CNC stroji do hr. 300 mm, plazmou do 50 mm, rozmer páliacej plochy 2x6 m - subdodávateľsky

- strihanie plechov na nožniciach do hr. 10mm a 25mm - subdodávateľsky


NEDEŠTRUKTÍVNE SKÚŠKY:


- zabezpečujeme subdodávateľským spôsobom

- nedeštruktívne skúšky prežiarením - rontgen, radioizotopom

- meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom

- tlakové skúšky

- meranie drsnosti povrchov

- technologické možnosti našej spoločnosti rozširuje úzka spolupráca s mnohými spoločnosťami






 

*