Výstavba fotovoltaických elektrární- vypracovanie realizačného projektu


- vypracovanie konštrukčnej a výrobnej dokumentácie včetne statického posúdenia


- výstavba oplotenia pozemku


- zavŕtanie oceľových pozinkovaných vrutov do zeme


- výroba a montáž nosných častí fotovoltaických panelov (oceľové žiarovozinkované konštrukcie kombinované s hlinníkovými nosníkmi )


- montáž fotovoltaických panelov (uchytávanie zinkovanými, resp. nerezovými spojovacími prvkami)


- montáž elektročastí projektu fotovoltaických elektrární (FVE)- Životnosť dodávaného nosného systému je 25 až 30 rokov.

ob3

 

*