imageSpoločnosť L A M A Z:


VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK


naša mladá spoločnosť je pokračovateľkou viac ako 50 ročnej tradície v kusovej a malosériovej výrobe zariadení, aparátov a konštrukcií pre chemický, papierenský, energetický priemysel.

Hlavným výrobným programom spoločnosti je dodávka a montáž fotovoltaických elektrární, ktoré v prevažnej miere realizujeme pre väčších odberateľov (1MW a viac).

Zvlášť rozvíjame sériovú výrobu malých tlakových nádob s objemom max do 0,2m3.

Spoločnosť si vďaka svojej kvalitnej výrobe získava dôveru zákazníka a buduje si dobrú povesť nie len doma, ale aj v zahraničí.

Kvalita práce a hlavne korektnosť v jednaní zo zákazníkom sú našími hlavnými kritériami.

Tešíme sa na vašu najbližšiu spoluprácu so želaním úspechov Vašej organizácii.

Firma Lamaz s.r.o. je Vám vždy pripravená pomôcť.


Ing. Marián Lajoš

konateľ
 

*